Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Områdesserierna

Välj variabler

2023-08-02
asuntoa
2024-06-24
2023-08-02
Tilastokeskus
Detaljerad information
aluemuutokset_hki
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valda 0 Totalt 193

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanYhteensä , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
ASUNTOKANTA Tietosisältö
Sisältää tietoja Helsingin asuntokannasta 31.12.2010-
Mikäli alueella on alle kymmenen asuntoa, on tiedot peitetty kahdella pisteellä. Tämän lisäksi lähtöaineistossa alueilla, joilla on vähemmän kuin kolme asuntoa, on tiedot peitetty tietosuojasyistä kahdella pisteellä. Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Kohdejoukko ja rajaus
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2.
Viiteajankohta
Tiedot ovat alkaen 31.12.2010.
Päivitystiheys
Vuosittain

Osa-alue

Aikasarjassa käytetään uusinta olemassa olevaa aluejakoa.

Valmistumisvuosi

Rakennus- ja asuntokantatilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin aineistovuonna 2020. Uudistuneessa tilastotuotantoprosessissa pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnetään useampia aineistoja asunto- ja rakennustietojen korjauksissa. Tilastotietojen laadunparannus saattaa pienentää esim. taulukkomuuttujan tuntemattomaksi jääneiden tapausten määriä.

Talotyyppi

Talotyyppi on muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta.