To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Aluesarjat statistical database

Choose variables

8/2/2023
asuntoa
6/24/2024
8/2/2023
Tilastokeskus
Detailed information
aluemuutokset_hki
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Selected 0 of total 193

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Selected 1 of total 13

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Selected 0 of total 12

Mandatory

Selected 0 of total 5

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
ASUNTOKANTA Tietosisältö
Sisältää tietoja Helsingin asuntokannasta 31.12.2010-
Mikäli alueella on alle kymmenen asuntoa, on tiedot peitetty kahdella pisteellä. Tämän lisäksi lähtöaineistossa alueilla, joilla on vähemmän kuin kolme asuntoa, on tiedot peitetty tietosuojasyistä kahdella pisteellä. Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Kohdejoukko ja rajaus
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2.
Viiteajankohta
Tiedot ovat alkaen 31.12.2010.
Päivitystiheys
Vuosittain

Osa-alue

Aikasarjassa käytetään uusinta olemassa olevaa aluejakoa.

Valmistumisvuosi

Rakennus- ja asuntokantatilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin aineistovuonna 2020. Uudistuneessa tilastotuotantoprosessissa pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnetään useampia aineistoja asunto- ja rakennustietojen korjauksissa. Tilastotietojen laadunparannus saattaa pienentää esim. taulukkomuuttujan tuntemattomaksi jääneiden tapausten määriä.

Talotyyppi

Talotyyppi on muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta.