Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsingin asunnot talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.

Valitse muuttujat

2.8.2023
asuntoa
24.6.2024
2.8.2023
Tilastokeskus
Taulukkoseloste
aluemuutokset_hki
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valittu 0 Yhteensä 193

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Yhteensä , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
ASUNTOKANTA Tietosisältö
Sisältää tietoja Helsingin asuntokannasta 31.12.2010-
Mikäli alueella on alle kymmenen asuntoa, on tiedot peitetty kahdella pisteellä. Tämän lisäksi lähtöaineistossa alueilla, joilla on vähemmän kuin kolme asuntoa, on tiedot peitetty tietosuojasyistä kahdella pisteellä. Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Kohdejoukko ja rajaus
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2.
Viiteajankohta
Tiedot ovat alkaen 31.12.2010.
Päivitystiheys
Vuosittain

Osa-alue

Aikasarjassa käytetään uusinta olemassa olevaa aluejakoa.

Valmistumisvuosi

Rakennus- ja asuntokantatilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin aineistovuonna 2020. Uudistuneessa tilastotuotantoprosessissa pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnetään useampia aineistoja asunto- ja rakennustietojen korjauksissa. Tilastotietojen laadunparannus saattaa pienentää esim. taulukkomuuttujan tuntemattomaksi jääneiden tapausten määriä.

Talotyyppi

Talotyyppi on muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta.