Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Områdesserierna

Välj variabler

2023-06-02
muutto
2024-05-31
2011-05-23
Tilastokeskus
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHelsinki , Espoo , Vantaa ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanYhteensä , 0-vuotiaat , 1-vuotiaat ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanKuntien välinen tulomuutto , Kuntien välinen lähtömuutto , Kuntien välinen nettomuutto ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Väestömuutokset Tietosisältö
Sisältää tietoja kuntien välisistä tulo- ja lähtömuuttaneista sekä maahan- ja maastamuutoista ikäryhmittäin.
Aluerajat
Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti.
Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Väestörekisterikeskus (VRK) kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia - syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä - koskevat ilmoitukset. Väestörekisterikeskus saa muutosilmoitukset väestörekisterin pitäjiltä, maistraateilta, tuomioistuimilta ym. Väestörekisterikeskus käsittelee ja tarkistaa aineiston sekä päivittää väestötietojärjestelmänsä (jota 1.11.1993 asti kutsuttiin väestön keskusrekisteriksi). Väestörekisterikeskus lähettää viikoittain, järjestelmän päivityksen jälkeen, väestönmuutostiedot konekielisessä muodossa Tilastokeskukselle, missä tiedot muokataan tilastollista käyttöä varten ja tulostetaan tilastotaulukoiksi.
Alueelle tapahtuvasta muutosta käytetään nimitystä tulomuutto ja alueelta pois suuntautuvaa muuttoa kutsutaan lähtömuutoksi. Kuntien välinen tulomuutto: kuntaan muutot muualta Suomesta
Kuntien välinen lähtömuutto: kunnasta muutot muualle Suomeen
Kuntien välinen nettomuutto: kuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton erotus
Ulkomainen nettomuutto: maahanmuuton ja maastamuuton erotus
Kokonaisnettomuutto: ulkomaisen nettomuuton ja kuntien välisen nettomuuton summa
Väestönmuutostilastoista laskettu väestönmuutostieto poikkeaa väestörakennetilaston vastaavasta tiedosta, koska kaikkia muuttoja ei ole voitu tilastoida ja väkilukua korjataan muiden tietojen perusteella. Aikasarja
Tiedot ovat vuodesta 1975 lähtien.
Tietojenkeruumenetelmät
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta. Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on lain mukaan viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoitus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraatille. Muutto ilmoitetaan lomakkeessa joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Muuttoilmoituksen saatuaan maistraatti päättää, onko kyseessä tilapäinen vai vakituinen asuinpaikan muutos. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle katsotaan vakituisiksi muutoiksi (kotikuntalaki 201/1994).
Päivitystiheys
Vuosittain
Asiasanat
väestönmuutokset, tulomuutto, lähtömuutto, maastamuutto, maahanmuutto, siirtolaisuus, nettomuutto, nettosiirtolaisuus, ikä