To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Aluesarjat statistical database

Choose variables

6/2/2023
muutto
5/31/2024
5/23/2011
Tilastokeskus
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Helsinki , Espoo , Vantaa ,

Selected 0 of total 14

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , 0-vuotiaat , 1-vuotiaat ,

Selected 0 of total 37

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kuntien välinen tulomuutto , Kuntien välinen lähtömuutto , Kuntien välinen nettomuutto ,

Selected 0 of total 7

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1975 , 1976 , 1977 ,

Selected 1 of total 48

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Väestömuutokset Tietosisältö
Sisältää tietoja kuntien välisistä tulo- ja lähtömuuttaneista sekä maahan- ja maastamuutoista ikäryhmittäin.
Aluerajat
Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti.
Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Väestörekisterikeskus (VRK) kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia - syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä - koskevat ilmoitukset. Väestörekisterikeskus saa muutosilmoitukset väestörekisterin pitäjiltä, maistraateilta, tuomioistuimilta ym. Väestörekisterikeskus käsittelee ja tarkistaa aineiston sekä päivittää väestötietojärjestelmänsä (jota 1.11.1993 asti kutsuttiin väestön keskusrekisteriksi). Väestörekisterikeskus lähettää viikoittain, järjestelmän päivityksen jälkeen, väestönmuutostiedot konekielisessä muodossa Tilastokeskukselle, missä tiedot muokataan tilastollista käyttöä varten ja tulostetaan tilastotaulukoiksi.
Alueelle tapahtuvasta muutosta käytetään nimitystä tulomuutto ja alueelta pois suuntautuvaa muuttoa kutsutaan lähtömuutoksi. Kuntien välinen tulomuutto: kuntaan muutot muualta Suomesta
Kuntien välinen lähtömuutto: kunnasta muutot muualle Suomeen
Kuntien välinen nettomuutto: kuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton erotus
Ulkomainen nettomuutto: maahanmuuton ja maastamuuton erotus
Kokonaisnettomuutto: ulkomaisen nettomuuton ja kuntien välisen nettomuuton summa
Väestönmuutostilastoista laskettu väestönmuutostieto poikkeaa väestörakennetilaston vastaavasta tiedosta, koska kaikkia muuttoja ei ole voitu tilastoida ja väkilukua korjataan muiden tietojen perusteella. Aikasarja
Tiedot ovat vuodesta 1975 lähtien.
Tietojenkeruumenetelmät
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta. Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on lain mukaan viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoitus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraatille. Muutto ilmoitetaan lomakkeessa joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Muuttoilmoituksen saatuaan maistraatti päättää, onko kyseessä tilapäinen vai vakituinen asuinpaikan muutos. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle katsotaan vakituisiksi muutoiksi (kotikuntalaki 201/1994).
Päivitystiheys
Vuosittain
Asiasanat
väestönmuutokset, tulomuutto, lähtömuutto, maastamuutto, maahanmuutto, siirtolaisuus, nettomuutto, nettosiirtolaisuus, ikä