Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Vantaan perheet perhetyypin mukaan 31.12.

Välj variabler

2023-06-27
perhe
2024-06-15
2004-02-18
Tilastokeskus
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan092 Vantaa , 092 1 Myyrmäen suuralue , 092 10 Linnainen ,

Valda 0 Totalt 70

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanPerheet yhteensä , Aviopari ilman lapsia , Avopari ilman lapsia ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Perhe Tietosisältö
Sisältää tietoja Vantaan perheistä perhetyypin mukaan.
Aluerajat
Vantaan tilastollisten aluejakojen mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikumpi
vanhemmista naimattomine lapsineen sekä lapsettomat avio- tai avoparit tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävät. Perheen muodostavat vain yhdessä asuvat
henkilöt, yksinäinen henkilö on perheisiin kuulumaton. Perheessä voi olla
korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Jos yhdessä asuu useampia sukupolvia,
muodostetaan perhe nuorimmasta sukupolvesta lähtien. Kukin henkilö voi kuulua
vain yhteen perheeseen.
Perhetilasto sisältää myös avoparit ilman lapsia ja
avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia. Aikaisemmin perhetilastoon
sisältyi avopareista vain sellaiset, joilla oli yhteisiä lapsia. Avoparit on
muodostettu samassa asunnossa vakituisesti asuvista ja eri sukupuolta olevista
puolisottomista aikuisista, jos heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta eivätkä he
ole sisaruksia.
Vuodesta 2002 lähtien tilastot sisältävät myös rekisteröidyt parisuhteet, sillä 1.3.2002 astui voimaan laki, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa. Vuodesta 2017 lähtien tilastot sisältävät myös samaa sukupuolta olevat avioparit, sillä 1.3.2017 astui voimaan avioliittolain muutos, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton.
Väestön perherakennetta koskevat tilastotiedot perustuvat Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) väestötietojärjestelmän tietoihin.
Alueluokitus
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Viiteajankohta
Vantaan tiedot ovat vuodesta 1998 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain