Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Vantaan perheet perhetyypin mukaan 31.12.

Valitse muuttujat

3.6.2024
perhe
16.6.2025
18.2.2004
Tilastokeskus
ASVVAPV1
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.092 Vantaa , 092 1 Myyrmäen suuralue , 092 10 Linnainen ,

Valittu 0 Yhteensä 70

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Perheet yhteensä , Aviopari ilman lapsia , Avopari ilman lapsia ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1998 , 1999 , 2000 ,

Valittu 1 Yhteensä 26

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Perhe Tietosisältö
Sisältää tietoja Vantaan perheistä perhetyypin mukaan.
Aluerajat
Vantaan tilastollisten aluejakojen mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikumpi
vanhemmista naimattomine lapsineen sekä lapsettomat avio- tai avoparit tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävät. Perheen muodostavat vain yhdessä asuvat
henkilöt, yksinäinen henkilö on perheisiin kuulumaton. Perheessä voi olla
korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Jos yhdessä asuu useampia sukupolvia,
muodostetaan perhe nuorimmasta sukupolvesta lähtien. Kukin henkilö voi kuulua
vain yhteen perheeseen.
Perhetilasto sisältää myös avoparit ilman lapsia ja
avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia. Aikaisemmin perhetilastoon
sisältyi avopareista vain sellaiset, joilla oli yhteisiä lapsia. Avoparit on
muodostettu samassa asunnossa vakituisesti asuvista ja eri sukupuolta olevista
puolisottomista aikuisista, jos heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta eivätkä he
ole sisaruksia.
Vuodesta 2002 lähtien tilastot sisältävät myös rekisteröidyt parisuhteet, sillä 1.3.2002 astui voimaan laki, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa. Vuodesta 2017 lähtien tilastot sisältävät myös samaa sukupuolta olevat avioparit, sillä 1.3.2017 astui voimaan avioliittolain muutos, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton.
Väestön perherakennetta koskevat tilastotiedot perustuvat Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) väestötietojärjestelmän tietoihin.
Alueluokitus
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Viiteajankohta
Vantaan tiedot ovat vuodesta 1998 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain