Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Vantaan työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.

Välj variabler

2024-02-22
henkilö
2025-02-28
2006-01-31
Tilastokeskus
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan092 Vantaa , 092 1 Myyrmäen suuralue , 092 10 Linnainen ,

Valda 0 Totalt 70

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
TYÖTTÖMYYSASTE Tietosisältö
Sisältää tietoja työttömistä ja työttömyysasteesta sukupuolen mukaan.
Aluerajat
Vantaan kaupunginosajaon mukaiset aluerajat.
Lisätietoja aluejakomuutoksista
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja
tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella.
Alueen työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta.
Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Työvoimaan kuuluvat sekä työlliset että työttömät. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoiman sisällä on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä. Salauskriteerit: Tilastossa on salattu kaikki työttömyystiedot alueilta, joiden väestömäärä on alle 100 henkilöä. Lisäksi työttömyystiedot sellaisilta alueilta, joilla asuu alle 5 työtöntä (molemmat sukupuolet tai miehet / naiset), on salattu. Viiteajankohta
Tiedot ovat vuodesta 2000.
Päivitystiheys
Vuosittain.