To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Vantaan työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.

Choose variables

2/22/2024
henkilö
2/28/2025
1/31/2006
Tilastokeskus
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.092 Vantaa , 092 1 Myyrmäen suuralue , 092 10 Linnainen ,

Selected 0 of total 70

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Selected 1 of total 23

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
TYÖTTÖMYYSASTE Tietosisältö
Sisältää tietoja työttömistä ja työttömyysasteesta sukupuolen mukaan.
Aluerajat
Vantaan kaupunginosajaon mukaiset aluerajat.
Lisätietoja aluejakomuutoksista
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja
tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella.
Alueen työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta.
Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Työvoimaan kuuluvat sekä työlliset että työttömät. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoiman sisällä on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä. Salauskriteerit: Tilastossa on salattu kaikki työttömyystiedot alueilta, joiden väestömäärä on alle 100 henkilöä. Lisäksi työttömyystiedot sellaisilta alueilta, joilla asuu alle 5 työtöntä (molemmat sukupuolet tai miehet / naiset), on salattu. Viiteajankohta
Tiedot ovat vuodesta 2000.
Päivitystiheys
Vuosittain.