Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.

Välj variabler

2024-03-12
2024-05-20
2021-06-14
Tilastokeskus
Detaljerad information
aluemuutokset_van
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan092 Vantaa , 0921 1 Myyrmäki , 092110 10 Linnainen ,

Valda 0 Totalt 70

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , 01 Bostadsbyggnader , 0110, 0111 Egnahems- och parhus ,

Valda 0 Totalt 18

Sökfält för att markera värden i listanTotalt , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tietosisältö
Sisältää tietoa rakennuksista (lukumäärä, kerrosala) käyttötarkoituksen/kerrosluvun ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.
Aluerajat
Tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa koko aikasarjassa. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina. Aluerajat ovat Vantaan kaupunginosajaon mukaiset, ks. Lisätietoja.
Luokitukset
Tilastovuodesta 2020 alkaen käytössä on Rakennusluokitus 2018. Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan. Lisätietoja rakennusluokituksesta löytyy osoitteesta: https://www2.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/
Rakennuskantaan ei pääsääntöisesti sisälly kesämökit eikä mm. maatalousrakennukset. Rakennuksen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Valmistumisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos valmistumisvuosi on aikaisempi kuin 1980, on valmistumisvuodeksi voitu ilmoittaa peruskorjausvuosi. Kohdejoukko ja rajaus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua
katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien
rajoittamaa tilaa.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Päivitystiheys
Vuosittain

Delområde

Aikasarjassa käytetään uusinta olemassa olevaa aluejakoa.

Byggnadens användningssyfte

Tilastossa on käytössä uusi rakennusluokitus (Rakennusluokitus 2018). Rakennuskantapäättelyä on muutettu siten, että vuodesta 2020 alkaen kesämökkikanta muodostetaan uuden rakennusluokituksen luokkaan 021 (Vapaa-ajan asuinrakennkset) kuuluvista rakennuksista. Uuden rakennusluokituksen mukaan myös vuokrattavat lomamökit luokitellaan vapaa ajan asuinrakennuksiin, kun ne edellisessä luokituksessa kuuluivat liikerakennusten luokkaan (124). Samassa yhteydessä ns. mummonmökkit poistuivat kesämökkikannasta. Edellä kuvatun rakennuskantapäättelyn vaikutus näkyy aikasarjatarkastelussa siten, että varsinaiseen rakennuskantaan sisältyvien rakennusten määrä pieneni hieman edellisvuodesta (sekä vanhan että uuden rakennusluokituksen mukaan tarkastetuna).

Byggnadsår

Rakennus- ja asuntokantatilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin aineistovuonna 2020. Uudistuneessa tilastotuotantoprosessissa pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnetään useampia aineistoja asunto- ja rakennustietojen korjauksissa. Tilastotietojen laadunparannus saattaa pienentää esim. taulukkomuuttujan tuntemattomaksi jääneiden tapausten määriä.