To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.

Choose variables

3/12/2024
5/20/2024
6/14/2021
Tilastokeskus
Detailed information
aluemuutokset_van
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory

Selected 1 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.092 Vantaa , 0921 1 Myyrmäki , 092110 10 Linnainen ,

Selected 0 of total 70

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 01 Bostadsbyggnader , 0110, 0111 Egnahems- och parhus ,

Selected 0 of total 18

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Selected 0 of total 12

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Selected 1 of total 13

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tietosisältö
Sisältää tietoa rakennuksista (lukumäärä, kerrosala) käyttötarkoituksen/kerrosluvun ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.
Aluerajat
Tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa koko aikasarjassa. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina. Aluerajat ovat Vantaan kaupunginosajaon mukaiset, ks. Lisätietoja.
Luokitukset
Tilastovuodesta 2020 alkaen käytössä on Rakennusluokitus 2018. Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan. Lisätietoja rakennusluokituksesta löytyy osoitteesta: https://www2.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/
Rakennuskantaan ei pääsääntöisesti sisälly kesämökit eikä mm. maatalousrakennukset. Rakennuksen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Valmistumisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos valmistumisvuosi on aikaisempi kuin 1980, on valmistumisvuodeksi voitu ilmoittaa peruskorjausvuosi. Kohdejoukko ja rajaus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua
katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien
rajoittamaa tilaa.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Päivitystiheys
Vuosittain

Delområde

Aikasarjassa käytetään uusinta olemassa olevaa aluejakoa.

Byggnadens användningssyfte

Tilastossa on käytössä uusi rakennusluokitus (Rakennusluokitus 2018). Rakennuskantapäättelyä on muutettu siten, että vuodesta 2020 alkaen kesämökkikanta muodostetaan uuden rakennusluokituksen luokkaan 021 (Vapaa-ajan asuinrakennkset) kuuluvista rakennuksista. Uuden rakennusluokituksen mukaan myös vuokrattavat lomamökit luokitellaan vapaa ajan asuinrakennuksiin, kun ne edellisessä luokituksessa kuuluivat liikerakennusten luokkaan (124). Samassa yhteydessä ns. mummonmökkit poistuivat kesämökkikannasta. Edellä kuvatun rakennuskantapäättelyn vaikutus näkyy aikasarjatarkastelussa siten, että varsinaiseen rakennuskantaan sisältyvien rakennusten määrä pieneni hieman edellisvuodesta (sekä vanhan että uuden rakennusluokituksen mukaan tarkastetuna).

Byggnadsår

Rakennus- ja asuntokantatilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin aineistovuonna 2020. Uudistuneessa tilastotuotantoprosessissa pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnetään useampia aineistoja asunto- ja rakennustietojen korjauksissa. Tilastotietojen laadunparannus saattaa pienentää esim. taulukkomuuttujan tuntemattomaksi jääneiden tapausten määriä.