Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Espoon väestö äidinkielen mukaan 31.12.2000- sekä väestöennuste

Välj variabler

2023-06-29
henkilö
2024-10-01
2019-02-26
Espoon kaupunki, Konsernihallinto, hallinto ja kehittäminen, strategia
Detaljerad information
aluemuutokset_esp
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan049 Espoo , 049 1 Suur-Leppävaara , 049 11 Kanta-Leppävaara ,

Valda 0 Totalt 127

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanVäestö yhteensä , 0-vuotiaat , 1-vuotiaat ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tietosisältö:
Sisältää Espoon väestöennusteen suur-, tilasto- ja pienalueittain iän mukaan.
Viiteajankohta:
Aineistossa on toteutunut väkiluku vuosille 31.12.2000-2021 ja vuonna 2022 laadittu väestöennuste. Espoon ennustetiedot ovat vuosille 31.12.2022-2031.
Tietolähde:
Espoon kaupunki / Konsernihallinto, hallinto ja kehittäminen, strategia
Väestöennusteet