Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsingin asuntokuntien tulot ja verotus 31.12.1993–2017

Valitse muuttujat

22.10.2019
asuntokunta, henkilö ja euro
8.6.2004
Tilastokeskus
Taulukkoseloste
aluemuutokset_hki
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valittu 0 Yhteensä 197

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Asuntokunnat , Henkilöt , Valtionveronalaiset tulot yhteensä 100 € ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1993 , 1994 , 1995 ,

Valittu 1 Yhteensä 25

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä): tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste): loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla): suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tietosisältö
Sisältää tietoja asuntokuntien valtionveronalaisista tuloista, ansiotuloista valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa verotettavista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä.
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Taulukon loppuun tulostettu Muut sisältää tapaukset, jotka eivät kuulu mihinkään osa-alueeseen tai koordinaatit puuttuvat tai ovat virheelliset. Valtionveronalaiset tulot
Valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen mukaan seuraaviin ryhmiin:
1) palkkatulot: ennakonkannonalaiset palkkatulot, merityötulo, työnantajan maksamat kustannusten korvaukset, rakennusalan lomapalkka, reserviläispalkka, Suomessa verotettu ulkomaan tulo, hankintatyön arvo metsätaloudessa, hankintatyön arvo yhtymästä sekä lunastukset, palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot
2) yrittäjätulot: maatilatalouden ansio- ja pääomatulot, elinkeinotoiminnan ansio- ja pääomatulot sekä tulot yhtymästä
3) muut valtionveronalaiset tulot: muut ansiotulot, eläketulot, työttömyysturvaetuudet sekä muut sosiaaliturvaetuudet.
Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, ulkomailta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on kestänyt vähintään puoli vuotta, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista sekä verovapaat korkotulot. Ansiotulot
Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja palkkatuloista.
Ansiotulot valtionverotuksessa tai Kunnallisveronalaiset tulot
Valtioverotuksen verotettava ansiotulo on ansiotulon määrä, josta on vähennetty luonnolliset vähennykset, valtionverotuksessa tehtävät vähennykset sekä aikaisemmilta vuosilta vahvistetut ansiotulolajin tappiot. (lähde: Verotilasto 2010)
Tilasto sisältää tiedon kunnallisveronalaisista tuloista vuosien 1993-1995 osalta. Vuodesta 1996 lähtien kunnallisveronalaiset tulot ovat olleet yhtä kuin ansiotulot valtionverotuksessa.
Kunnallisverotuksessa verotettava tulo
Kunnallisverotuksen verotettava tulo lasketaan vähentämällä tulosta luonnolliset vähennykset, kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset sekä aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut ansiotulolajin tappiot. (lähde: Verotilasto 2010)
Tilasto sisältää kunnallisverotuksessa verotettava tulo –tiedon vuodesta 2001 lähtien.
Tietolähde
Tilastokeskus, henkilötilastot, erityisselvitykset
Viiteajankohta
Tiedot ovat vuosilta 1993–2017.
Päivitystiheys
Ei päivitetä