Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsingin asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2000-2016

Valitse muuttujat

26.1.2017
asunto ja neliömetri
26.1.2018
23.6.2005
Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valittu 0 Yhteensä 197

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Yhteensä , 1 h + kk/kt , 1 h + k/tk ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2000 , 2001 , 2002 ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tietosisältö
Sisältää tietoja asuntorakentamisesta Helsingissä. Tiedot koskevat uustuotantoa ja laajennusrakentamista, eikä mukana ole käyttötarkoituksen muutostuotantoon liittyviä valmistuneita asuntoja.
Seuraavassa taulukossa on laskettu yhteen A Uustuotanto (+laajennokset) sekä B käyttötarkoituksen muutosten tuottama asuntomäärä vuodesta 2000 alkaen.
Vuosi…….. A + B = YHT
2000… 4853 + 245 = 5098
2001… 4457 + 112 = 4569
2002… 3083 + 54 = 3137
2003… 3582 + 230 = 3812
2004… 3134 + 84 = 3218
2005… 2698 + 156 = 2854
2006… 2289 + 208 = 2497
2007… 2881 + 427 = 3308
2008… 2451 + 336 = 2787
2009… 2245 + 267 = 2512
2010… 2059 + 202 = 2261
2011… 3656 + 426 = 4082
2012… 4643 + 532 = 5175
2013… 4320 + 236 = 4556
2014… 3679 + 306 = 3985
2015… 3718 + 341 = 4059
2016... 3985 + 410 = 4395
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Helsingin kuntarekisteri (Facta), Rakennusvalvontavirasto
Kohdejoukko ja rajaus
Valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärä ja huoneistojen pinta-ala.
Aikasarja
Helsingin tiedot ovat vuodesta 2000 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot asuntotuotannosta saadaan rakennusvalvonnan tietojärjestelmän kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain
*Vapaarahoitteisiin on luettu mukaan valtion lyhyellä korkotuella rahoitetut ns. välimallin vuorkra-asunnot.
**Arava/pitkän korkotuen asuntoihin on luettu valtion pitkällä korkotuella ja aravalainalla rahoitetut asunnot.
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä. alkaen.