Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsinki: Muuttaneet iän mukaan

Valitse muuttujat

30.5.2023
muutto
1.6.2024
28.1.2004
Tilastokeskus
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valittu 0 Yhteensä 197

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Väestö yhteensä , 0-6-vuotiaat , 7-17-vuotiaat ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1998 , 1999 , 2000 ,

Valittu 1 Yhteensä 25

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Muuttujan Muuttosuunta luokitusten selitykset:
Kuntaan muuttaneet = Alueelle kunnan ulkopuolelta muuttaneet
Sisäinen tulomuutto = Alueelle kunnasta muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot
Kunnasta muuttaneet = Alueelta kunnan ulkopuolelle muuttaneet
Sisäinen lähtömuutto = Alueelta kuntaan muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot
Kokonaisnettomuutto = Alueen kaikkien tulo- ja lähtömuuttojen erotus
Väestömuutokset Tietosisältö
Sisältää tietoja tulo- ja lähtömuuttaneista ikäryhmittäin.
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Digi- ja väestötietovirasto kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia - syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä - koskevat ilmoitukset. Digi- ja väestötietovirasto saa muutosilmoitukset väestörekisterin pitäjiltä, maistraateilta, tuomioistuimilta ym. Digi- ja väestötietovirasto käsittelee ja tarkistaa aineiston sekä päivittää väestötietojärjestelmänsä (jota 1.11.1993 asti kutsuttiin väestön keskusrekisteriksi). Digi- ja väestötietovirasto lähettää viikoittain, järjestelmän päivityksen jälkeen, väestönmuutostiedot konekielisessä muodossa Tilastokeskukselle, missä tiedot muokataan tilastollista käyttöä varten ja tulostetaan tilastotaulukoiksi. Väestötietoja saadaan myös kuntarekisteristä, jonne ne hankitaan Digi- ja väestötietovirasto ja joka päivittää niillä Helsingin väestötietojärjestelmän.
Alueluokitus
Kantakaupunki muodostuu Vironniemen, Ullanlinnan, Kampinmalmin, Taka-Töölön, Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan, Vanhakaupungin ja Reijolan peruspiireistä sekä Mustikkamaa-Korkeasaaren osa-alueesta.
Esikaupungit muodostuvat kantakaupungin ulkopuolisista alueista, ilman ryhmää ”muut”. Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa. Viiteajankohta
Helsingin tiedot ovat vuodesta 1998 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain