Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsingin seudun väestö 31.12.1979-2021 sekä väestöennustevaihtoehdot 31.12.2022 - 2060

Valitse muuttujat

8.12.2023
henkilö
10.9.2024
22.8.2018
Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitietopalvelut; Espoon kaupunki, Tutkimus ja tilastot; Vantaan kaupunki, Strategia- ja tutkimusyksikkö; Tilastokeskus
SSVAVE01
Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Toteutunut , Laadittu 2016 , Laadittu 2017 ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Väestö yhteensä , 0-vuotiaat , 1-vuotiaat ,

Valittu 0 Yhteensä 37

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1979 , 1980 , 1981 ,

Valittu 1 Yhteensä 82

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Väestöennuste Tietosisältö Laadintavuosi 2023:
Sisältää vuonna 2023 laaditun ennusteen Helsingille ja Vantaalle sekä Helsingin seudulle. (Espoon ennuste julkaistaan myöhemmin).
Laadintavuosi 2022:
Sisältää vuonna 2022 laaditut ennusteet Helsingille, Espoolle ja Vantaalle.
Laadintavuosi 2021:
Sisältää vuonna 2021 laaditut ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Vantaalle sekä Tilastokeskuksessa vuonna 2021 laaditun Kauniaisten ennusteen iän ja sukupuolen mukaan.
Laadintavuosi 2020:
Sisältää vuonna 2020 laaditut ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Vantaalle.
Laadintavuosi 2019:
Sisältää vuonna 2019 laaditut ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Vantaalle ( ja Espooseen 2018) sekä vuonna 2019 Tilastokeskuksessa laaditun Kauniaisten ennusteen iän ja sukupuolen mukaan.
Laadintavuosi 2018:
Sisältää vuonna 2018 laaditut ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Vantaalle ( ja Espooseen 2017) sekä vuonna 2015 Tilastokeskuksessa laaditun Kauniaisten ennusteen iän ja sukupuolen mukaan.
Laadintavuosi 2017:
Sisältää vuonna 2017 laaditut ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle sekä vuonna 2015 Tilastokeskuksessa laaditun Kauniaisten ennusteen iän ja sukupuolen mukaan.
Laadintavuosi 2016:
Sisältää vuonna 2016 laaditut ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle sekä vuonna 2015 Tilastokeskuksessa laaditun Kauniaisten ennusteen iän ja sukupuolen mukaan.
Aluerajat
Helsingin seudun 14 kunnan alue ja Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 1.1.2019 kuntarajojen mukaisesti.
Tietolähde
Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Espoon kaupungin konsernihallinto, hallinto ja kehittäminen, strategia, Vantaan kaupungin tietopalvelu ja Tilastokeskus.
Espoon ennusteet on laatinut VTT Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy.
Helsingin seudun ja Helsingin vuonna 2022 laadittu väestöennuste: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2021-2060, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2022:6 Helsingin seudun ja Helsingin vuonna 2021 laadittu väestöennuste: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2021:11 Helsingin seudun ja Helsingin vuonna 2020 laadittu väestöennuste: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019-2060, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2020:11 Helsingin seudun ja Helsingin vuonna 2019 laadittu väestöennuste: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019-2050, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2019:14 Helsingin seudun ja Helsingin vuonna 2018 laadittu väestöennuste: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2018-2050, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2018:19 Helsingin seudun ja Helsingin vuonna 2017 laadittu väestöennuste: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2017-2050, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2017:12 Espoon väestöennuste on julkaistu syksyllä 2016: Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015-2050, Raportteja Espoosta 1/2015 Vantaan vuonna 2017 laadittu väestöennuste: Vantaan väestöennuste 2017, Vantaan kaupunki, Tietopalveluyksikkö A4:2017 Kauniaisten ennuste on laadittu Tilastokeskuksessa vuosina 2015, 2019 ja 2021 (Tilastokeskus, Väestöennuste 2015, 2019 ja 2021) Pääkaupunkiseudun ennuste (perusvaihtoehto) on saatu summaamalla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ennusteet. Kauniaisten ennusteena vuosina 31.12.2040-2044 on käytetty vuodelle 2039 ennustettua väestöä. Kohdejoukko ja rajaus
Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen kehitys.
Viiteajankohta Laadintavuosi 2023:
Ennustetiedot ovat Helsingissä vuosille 31.12.2023-2060, Vantaalle 31.12.2023-2050. Vuodet 31.12.1979-2022 ovat toteutuneita välikulukuja.
Laadintavuosi 2022:
Ennustetiedot ovat Helsingissä vuosille 31.12.2022-2060, Espoolle 31.12.2022-2060 ja Vantaalle 31.12.2022-2045. Vuodet 31.12.1979-2021 ovat toteutuneita välikulukuja.
Laadintavuosi 2021:
Ennustetiedot ovat Helsingissä vuosille 31.12.2021-2060, Vantaalla 31.12.2019-2044. Vuodet 31.12.1979-2020 ovat toteutuneita väkilukuja.
Laadintavuosi 2020:
Ennustetiedot ovat Helsingissä vuosille 31.12.2021-2060, Vantaalla 31.12.2020-2044. Vuodet 31.12.1979-2019 ovat toteutuneita väkilukuja.
Laadintavuosi 2019:
Ennustetiedot ovat Helsingissä vuosille 31.12.2019-2049, Vantaalla 31.12.2019-2044. Vuodet 31.12.1979-2018 ovat toteutuneita väkilukuja.
Laadintavuosi 2018:
Ennustetiedot ovat Helsingissä vuosille 31.12.2018-2049, Vantaalla 31.12.2018-2044. Vuodet 31.12.1979-2017 ovat toteutuneita väkilukuja.
Laadintavuosi 2017:
Ennustetiedot ovat Helsingissä, Espoossa ja Helsingin seudulla yhteensä vuosille 31.12.2017-2049, Vantaalla 31.12.2017-2044 ja Kauniaisissa 31.12.2017-2039. Vuodet 31.12.1979-2016 ovat toteutuneita väkilukuja.
Laadintavuosi 2016:
Ennustetiedot ovat Helsingissä, Espoossa ja Helsingin seudulla yhteensä vuosille 31.12.2016-2049, muilla alueilla 31.12.2016-2039. Vuodet 31.12.1979-2015 ovat toteutuneita väkilukuja.
Tietoja ennustemenetelmästä raportissa: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019-2050
Vantaan väestöennuste
Espoon väestöennuste
Päivitystiheys
Joka vuosi