Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsingin väestö äidinkielen mukaan 31.12.1991- sekä väestöennuste

Valitse muuttujat

28.9.2023
henkilö
4.8.2024
20.8.2018
Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot
Taulukkoseloste
aluemuutokset_hki
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valittu 0 Yhteensä 197

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Väestö yhteensä , 0-vuotiaat , 1-vuotiaat ,

Valittu 0 Yhteensä 37

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Toteutunut väkiluku , 2019 Perusvaihtoehto , 2019 Nopea kasvu ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1991 , 1992 , 1993 ,

Valittu 1 Yhteensä 47

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Väestöennuste Tietosisältö
Sisältää tietoja väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan. Kaikkien äidinkielten ennusteesta on myös nopean kehityksen vaihtoehto.
Alueittaisessa ennusteessa ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista.
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat.
Tietolähde
Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitieto -yksikkö, Talous- ja suunnitteluosaston Asuminen -yksikkö ja Kaupunkiympäristön toimialan kaavoitusyksikkö
Kohdejoukko ja rajaus
Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin 15 vuodeksi.
Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys.
Ennuste laaditaan erikseen olemassa olevaan asuntokantaan ja suunniteltuun asuntokantaan.
Ruotsinkielisen väestön osa-alueittainen ennuste on laadittu käyttäen osa-alue ja peruspiiritasoisia ruotsinkielisten muuttoliikekertoimia. Alueille syntyneet on laskettu käyttämällä suurpiiritason kaikkien kieliryhmien hedelmällisyyskeskiarvoja. Poikkeuksena Eteläinen suurpiiri, joka on jaettu kolmeen hedelmällisyysalueeseen: peruspiirit 101 Vironniemi ja 104 Taka-Töölö yhtenä ryhmänä, peruspiirit 102 Ullanlinna ja 103 Kampinmalmi ja 105 Lauttasaari yhtenä ryhmänä. Lisäksi Lauttasaaressa syntyneiden määrä on laskettu alueelle tyypillisestä ruotsinkielisten hedelmällisyysluvuista. Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiaosaston yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitus-ohjelmaan. Viiteajankohta
Helsingin ennustetiedot ovat vuosille 31.12.2019-2036. Vuodet 31.12.1991-2021 ovat toteutuneita väkilukuja.
Tuorein väestöennuste on laadittu vuonna 2022. Taulukko sisältää myös vuosina 2019 - 2021 laaditut ennusteet.
Tietoja ennustemenetelmästä raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019-2050, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2019. Raportti Päivitystiheys
Vuosittain