Alkuun

Kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain alkaen 2010

Valitse muuttujat

Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Pääkaupunkiseutu , Helsinki , Espoo ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Pääkaupunkiseutu , Helsinki , Espoo ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain Tietosisältö
Sisältää ennakkotietoja kuntien välisestä ja ulkomaisesta muuttoliikkeestä neljännesvuosittain. Ennakkotieto tuotetaan noin kaksi viikkoa tapahtumapäivän jälkeen. Taulukko sisältää alkuperäiset ja korjatut ennakkotiedot muuttoliikkeestä. Vuosineljänneksiä Q1-Q3 korjataan vuosineljännesten Q2-Q4 päivitysten yhteydessä. Siten vuoden viimeisen neljänneksen Q4 muuttotiedot ovat korjaamattomia molemmissa taulukoissa.
Lopullista asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot.

Aluerajat
Helsingin seudun 14 kuntaa
Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.
Ulkomaalaisella on kotipaikka kunnassa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty. Kunnassa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu kunnan väestöön, elleivät ole Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa palvelevat luetaan kunnan väestöön. Vuodenvaihteessa 1993/94 alettiin käyttää väestötietolain (507/93) mukaisesti vuodenvaihteen asukaslukua, joka korvasi aiemmin käytetyn tammikuun 1. päivän tilanteen. Lopullista asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot. Alkuperäiset tiedot = muutot, jotka on kirjattu kullekin kvartaalille viimeistään kaksi viikkoa tapahtumapäivän jälkeen.
Korjatut tiedot = muutot, jotka on kirjattu kullekin kvartaalille noin seuraavan vuoden tammikuun puoleen väliin mennessä.
Aikasarja
Tiedot ovat vuodesta 2010 lähtien.
Huom! Alkuperäinen ennakkotieto Q3/2012 puuttuu taulukosta.
Huom! Alkuperäinen ennakkotieto Q1/2017 sisältää muutot, jotka on kirjattu rekisteriin kyseiselle kvartaalille heinäkuun puoliväliin mennessä.
Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.
Päivitystiheys
Neljännesvuosittain