Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Työpaikat (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.2008-

Valitse muuttujat

25.3.2024
henkilö
20.6.2024
17.6.2011
Tilastokeskus
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Helsinki , Espoo , Vantaa ,

Valittu 0 Yhteensä 18

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Kaikki toimialat yhteensä , A Maatalous, metsätalous ja kalatalous , B Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valittu 0 Yhteensä 96

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2008 , 2009 , 2010 ,

Valittu 1 Yhteensä 15

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella
työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän
asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns.
työllisen päiväväestön. Henkilön toimiala määräytyy
hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa
toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan
ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään
kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle
Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti.
Toimialaluokitus on Tilastokeskuksen julkaisun Toimialaluokitus (TOL) 2008
mukainen.
Päivitystiheys:
Vuosittain