Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan

Valitse muuttujat

25.5.2023
asunto ja neliömetri
1.4.2024
29.5.2018
Helsingin kaupunki, Kaupunkitieto
Taulukkoseloste
aluemuutokset_hki
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valittu 0 Yhteensä 193

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Yhteensä , 1 h + kk/kt , 1 h + k/tk ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan Tietosisältö
Sisältää tietoja asuntorakentamisesta Helsingissä. Tiedot koskevat uustuotantoa ja laajennusrakentamista sekä käyttötarkoituksen muutostuotantoon liittyviä valmistuneita asuntoja.
Seuraavassa taulukossa on laskettu yhteen A Uustuotanto ( laajennokset) sekä B käyttötarkoituksen muutosten tuottama asuntomäärä vuodesta 2000 alkaen:
Vuosi A + B = YHT
2000: 4853 + 245 = 5098
2001: 4457 + 112 = 4569
2002: 3083 + 54 = 3137
2003: 3582 + 230 = 3812
2004: 3134 + 84 = 3218
2005: 2698 + 156 = 2854
2006: 2289 + 208 = 2497
2007: 2881 + 427 = 3308
2008: 2451 + 336 = 2787
2009: 2245 + 267 = 2512
2010: 2059 + 202 = 2261
2011: 3656 + 426 = 4082
2012: 4643 + 532 = 5175
2013: 4320 + 236 = 4556
2014: 3679 + 306 = 3985
2015: 3718 + 341 = 4059
2016: 3985 + 410 = 4395
2017: 4520 + 370 = 4890
Aluerajat
Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. kuvaus.
Tietolähde
Helsingin kuntarekisteri (Facta), Rakennusvalvontavirasto
Kohdejoukko ja rajaus
Taulukko sisältää valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärän ja huoneistojen pinta-alan. Taulukosta on eroteltavissa uustuotanto ja laajennukset yhtenä ryhmänä, sekä käyttötarkoituksen muutokset omana ryhmänään. Käyttötarkoitusten muutokset sisältävät uudelleenrakentamiseen verrattavat muutokset sekä muut muutostyöt.
Käyttötarkoituksen muutokset on luokiteltu talotyypin ja huoneistotyypin mukaan. Käyttötarkoituksen muutosten rahoitusmuoto ja hallintaperuste on tuntematon. Vapaarahoitteisiin asuntoihin on luettu mukaan valtion lyhyellä korkotuella rahoitetut ns. välimallin vuokra-asunnot. Arava/pitkän korkotuen asuntoihin on luettu valtion pitkällä korkotuella ja aravalainalla rahoitetut asunnot. Talotyyppi-luokituksessa on käytetty Tilastokeskuksen ennen vuotta 2018 käytössä ollutta luokittelua. Alueluokitus
Kantakaupunki muodostuu Vironniemen, Ullanlinnan, Kampinmalmin, Taka-Töölön, Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan, Vanhakaupungin ja Reijolan peruspiireistä sekä Mustikkamaa-Korkeasaaren osa-alueesta.
Esikaupungit muodostuvat kantakaupungin ulkopuolisista alueista, ilman ryhmää ”muut”. Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa. Aikasarja
Helsingin tiedot ovat vuodesta 2015 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot asuntotuotannosta saadaan rakennusvalvonnan tietojärjestelmän kautta.
Päivitystiheys
Vuosittain