Alkuun

Vantaan 15 vuotta täyttäneet, sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12.

Valitse muuttujat

Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.092 Vantaa , 092 1 Myyrmäen suuralue , 092 10 Linnainen ,

Valittu 0 Yhteensä 70

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tutkinnon suorittaneet Tietosisältö
Sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneestä väestöstä iän, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan, erikseen Suomessa syntyneet.
Ulkomailta muuttaneiden koulutustietoja ei ole useinkaan tutkintorekisterissä.
Uudessa koulutusluokituksessa (2016) eriytettiin aiemmin keskiasteeseen sisältynyt erikoisammattikoulutusaste omaksi luokakseen. Taulun yhdistelmäluokka '3-4 Toinen aste ja erikoisammattikoulutusaste' vastaa vuoteen 2016 asti käytössä ollutta 'Keskiaste'-luokkaa.
Aluerajat
Vantaan tilastollisten aluejakojen mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus, tutkintorekisteri
Kohdejoukko ja rajaus
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittaneita. Myös ammattitutkintolain mukaisen erillisessä tutkintotilaisuudessa suoritetun tutkinnon suorittaneet kuuluvat tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Koulutustaso luokittelu perustuu kansainväliseen ISCED -luokitukseen.
Alueluokitus
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Viiteajankohta
Vantaan tiedot ovat vuodesta 2015 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot perustuvat Suomen virallisen tilastoon.
Päivitystiheys
Vuosittain