Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Helsingin rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.

Valitse muuttujat

21.5.2024
20.5.2025
9.7.2021
Tilastokeskus
ASHARRK1
Aluesarjat
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.091 Helsinki , 091 1 Eteläinen suurpiiri , 091 101 Vironniemen peruspiiri ,

Valittu 0 Yhteensä 193

Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Rakennukset yhteensä , Asuinrakennukset yhteensä , Omakoti- ja paritalot ,

Valittu 0 Yhteensä 18

Valinnainen muuttuja
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Yhteensä , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 14

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tietosisältö
Sisältää tietoa rakennuksista (lukumäärä, kerrosala) käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.
Aluerajat
Tilastossa käytetään 1.1.2021 aluejakoa koko aikasarjassa vuoteen 2021 asti. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina. Aluerajat ovat Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat.
Lisätietoja aluejakomuutoksista
Luokitukset
Tilastovuodesta 2020 alkaen käytössä on Rakennusluokitus 2018. Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan. Lisätietoja rakennusluokituksesta löytyy osoitteesta: https://www2.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/
Rakennuskantaan ei pääsääntöisesti sisälly kesämökit eikä mm. maatalousrakennukset. Rakennuksen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Valmistumisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos valmistumisvuosi on aikaisempi kuin 1980, on valmistumisvuodeksi voitu ilmoittaa peruskorjausvuosi. Mikäli alueella on vähemmän kuin kolme rakennusta, on tiedot peitetty Tilastokeskuksen lähtöaineistossa tietosuojasyistä kahdella pisteellä.
Rakennusluokituksen muuttumisen jälkeen lähtöaineistosa ei enää ole mukana valmiina luokkaa asuinrakennuksen yhteensä, eikä sitä voi aggregoimalla luotettavasti muodostaa jälkikäteen (poikkeuksena rakennusten kokonaismäärä), mikäli lähtötietoja on salattu.
Mikäli alueella ei ole salauksia, voi asuinrakennuksten yhteenlasketun määrän laskea seuraavasti: Omakoti- ja paritalot + Rivitalot + Kerrostalot + Asuntolarakennukset ja erityisryhmien asuinrakennukset.
Kohdejoukko ja rajaus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua
katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien
rajoittamaa tilaa.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Päivitystiheys
Vuosittain

Alue

Aikasarjassa käytetään uusinta olemassa olevaa aluejakoa.

Rakennuksen käyttötarkoitus

Tilastossa on käytössä uusi rakennusluokitus (Rakennusluokitus 2018). Rakennuskantapäättelyä on muutettu siten, että vuodesta 2020 alkaen kesämökkikanta muodostetaan uuden rakennusluokituksen luokkaan 021 (Vapaa-ajan asuinrakennkset) kuuluvista rakennuksista. Uuden rakennusluokituksen mukaan myös vuokrattavat lomamökit luokitellaan vapaa ajan asuinrakennuksiin, kun ne edellisessä luokituksessa kuuluivat liikerakennusten luokkaan (124). Samassa yhteydessä ns. mummonmökkit poistuivat kesämökkikannasta. Edellä kuvatun rakennuskantapäättelyn vaikutus näkyy aikasarjatarkastelussa siten, että varsinaiseen rakennuskantaan sisältyvien rakennusten määrä pieneni hieman edellisvuodesta (sekä vanhan että uuden rakennusluokituksen mukaan tarkastetuna).

Valmistumisvuosi

Rakennus- ja asuntokantatilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin aineistovuonna 2020. Uudistuneessa tilastotuotantoprosessissa pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnetään useampia aineistoja asunto- ja rakennustietojen korjauksissa. Tilastotietojen laadunparannus saattaa pienentää esim. taulukkomuuttujan tuntemattomaksi jääneiden tapausten määriä.