To the Top

V3. Vantaalla asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 1995 ja TOL 2002) mukaan 31.12.1995-2007

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.092 Vantaa , 092 1 Myyrmäen suuralue , 092 10 Linnainen ,

Valda 0 Totalt 70

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki toimialat yhteensä , A-B Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous , C Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1999 , 2000 ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
TYÖVOIMA Tietosisältö
Sisältää tietoja työllisestä työvoimasta toimialan mukaan.
Aluerajat
Vantaan kaupunginosajaon mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja
tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Ennen vuotta 2005 ikäryhmä oli 15-74-vuotiaat.
Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68-vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14 vuoden iästä lähtien. Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna. Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan. Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Toimialaluokitus on Tilastokeskuksen julkaisun Toimialaluokitus (TOL) 1995
mukainen vuosina 1994-2001 ja Toimialaluokitus (TOL) 2002 mukainen vuodesta 2002 alkaen.
Viiteajankohta
Tiedot ovat vuodesta 1995.
Päivitystiheys
Ei päivitetä.