To the Top

Espoossa asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.049 Espoo , 049 1 Suur-Leppävaara , 049 11 Kanta-Leppävaara ,

Valda 0 Totalt 123

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki toimialat yhteensä , A Maatalous, metsätalous ja kalatalous , B, D-E Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
TYÖVOIMA Tietosisältö
Sisältää tietoja työllisestä työvoimasta toimialan mukaan.
Aluerajat
Espoon tilastoaluejaon mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja
tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.
Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Toimialaluokitus on Tilastokeskuksen julkaisun Toimialaluokitus (TOL) 2008 mukainen. Mikäli alueella asuu työllistä työvoimaa alle 100 henkilöä, tiedot on salattu. Viiteajankohta
Tiedot ovat vuodesta 2008.
Päivitystiheys
Vuosittain.