Alkuun

Espoon 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen (euroa) 31.12.2001-

Valitse muuttujat

Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.049 Espoo , 049 1 Suur-Leppävaara , 049 11 Kanta-Leppävaara ,

Valittu 0 Yhteensä 132

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2001 , 2002 , 2003 ,

Valittu 1 Yhteensä 19

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä): tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste): loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla): suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Aluerajat
Espoon tilastoaluejakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Tietosisältö
Sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä. Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2 euroa. Salassapitosäännöksistä johtuen tulotietoa ei esitetä alueilta, joiden väkiluku on alle 100 henkilöä.
Tulokäsite ”Valtionveronalaiset tulot” sisältää ansiotulot yhteensä ja pääomatulot yhteensä.
HUOM! Verotuksessa tapahtuneiden muutosten takia käsite ei ole ajallisesti vertailukelpoinen verotuksessa vuonna 2005 tapahtuneiden muutosten takia. Koko kaupungin väestön keskituloissa verotuksen muutoksen vaikutus vuosina 2004 ja 2005 on seuraava:
Valtionveronalaiset keskitulot Espoossa vuonna 2004=31 531 euroa ja vuonna 2005=31 182 euroa
Osinkoverouudistuksen vertailukelpoisesti huomioivat keskitulot v.2004=30 781, v.2005=31 973
Taulukon loppuun tulostettu 'Muut' sisältää tapaukset, jotka eivät kuulu mihinkään osa-alueeseen tai koordinaatit puuttuvat tai ovat virheelliset.
Tietolähde
Valtionveronalaisia tuloja koskevat tiedot on kerätty Tilastokeskuksen tietokannasta: Elinkeinorakenne ja työssäkäynti, johon ne on saatu verohallituksen verotietokannasta.
Tulotiedot Valtionveronalainen tulo Kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo. Poikkeuksina eräät sosiaaliavustukset, eläkkeet, päivärahat ja korvaukset kuten lapsilisät, asumistuet, toimeentulotuki, kansaneläkkeiden lisäosat, julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat. Luonnollisten henkilöiden veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatuloja ovat mm.:
- vuokratulot
- osinkojen pääomatulo-osuus
- omaisuuden luovutusvoitto
- metsätalouden pääomatulot
- yksityisvakuutusetuudet
- tuloveronalaiset korkotulot
Puhdas pääomatulo saadaan vähentämällä pääomatulosta luonnolliset vähennykset. Verovuoden pääomatulon saadaan, kun puhtaasta pääomatulosta vähennetään korot ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan tappiot. Verotettava pääomatulo saadaan vähentämällä verovuoden pääomatulosta aikaisempien vuosien pääomatulolajin tappiot. Jaettavat yritystulot voivat olla pääoma- tai ansiotuloa. Ansio- ja pääomatulo-osuudet lasketaan yrityksen nettovarallisuuden perusteella siten, että 18 prosenttia nettovarallisuudesta on pääomatuloa ja loppu ansiotuloa. Luovutusvoitot ovat kuitenkin aina pääomatuloa. Jaettavia yritystuloja ovat:
- maatalouden tulot
- elinkeinotoiminnan tulot, joita ovat liikkeen- tai ammatin harjoittamisesta saadut puhtaat tulot
- tulot yhtymästä, joka on yhtymän osakkaan osuus yhtymän tulosta. Yhtymät eivät ole erillisiä verovelvollisia, vaan niiden tulo jaetaan kokonaan osakkaille.
Ansiotuloja ovat mm.:
- palkkatulot
- sairasvakuutuksen päivä-, äitiys- ja vanhempainrahat
- työttömyysturvaetuudet
- lapsen kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki
- eläketulot
- opintorahat
- metsätalouden puhdas tulo
- ansiotulot ulkomailta
Kun ansiotuloista vähennetään luonnolliset vähennykset saadaan puhdas ansiotulo. Valtionverotuksen verovuoden ansiotulo saadaan vähentämällä puhtaasta ansiotulosta valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset. Valtionverotuksen verotettava ansiotulo saadaan vähentämällä valtionverotuksen verovuoden ansiotulosta aikaisemmilta vuosilta vahvistetut ansiotulolajin tappiot. Lähde
Tilastokeskus, Tulo- ja varallisuustilasto alkaen 2001
Viiteajankohta
Tiedot ovat alkaen ajankohdalta 31.12.2001.
Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmän muuttoilmoituksen kautta ja tulotiedot verohallituksen verotietokannasta.
Päivitystiheys
Vuosittain