Alkuun

Espoon asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.

Valitse muuttujat

Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.049 Espoo , 049 1 Suur-Leppävaara , 049 11 Kanta-Leppävaara ,

Valittu 0 Yhteensä 123

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Hallintaperusteet yhteensä , Omistaa talon , Omistaa asunnon osakkeet ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
ASUNTOKANTA Tietosisältö
Sisältää tietoja Espoon asuntokannasta.
Aluerajat
Espoon tilastoaluejakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja.
Aluejako on ajankohdan 1.1.2021 mukainen vuosina 2010-2020. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina.
Tietolähde
Tilastokeskus.
Kohdejoukko ja rajaus
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2.
Väestötilastopalvelun taulukoissa on vuodesta 2009 alkaen arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa huomioitu rajoituksista vapautuneet asunnot. Ahvenanmaalla olevista aravavuokra-asunnoista ei ole tietoa 2009 alkaen. Rakennus- asunto- ja asuinolotilastojen tuotantojärjestelmä uudistettiin 2005, jolloin rakennuksen (omakotitalon) omistajan tieto priorisoitiin muuttoilmoitukselta tulevan hallintaperustetiedon sijaan. Tyhjät ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot on pääsääntöisesti päätelty hallintaperusteeltaan tuntemattomaksi (pl. ara-rahoitteiset rakennukset). Vuodesta 2013-2014 alkaen vuokrataloissa olevat tyhjät asunnot on pyritty huomioimaan tilastoinnissa. Rakennus-, asunto- ja asuinolotilastojen tuotantojärjestelmää uudistettiin jälleen aineistovuonna 2020. Tällöin vuokrataloissa olevien asuntojen hallintaperustetta tarkennettiin rakennuksen omistajatietojen ja vuokrataloyhtiöaineiston avulla.
Talotyyppi on muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta. Muu (tai tuntematon) hallintaperuste sisältää mm. vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita on koko maan tasolla yli 200 000 asuntoa.
Hallintaperustetieto saadaan pääosin vain asutuille asunnoille.
Viiteajankohta
Tiedot ovat ajankohdalta 31.12.
Päivitystiheys
Vuosittain