VANTAAN ALUEJAOT

Vantaan tässä tilastotietokannassa esiintyvät osa-alueet ovat tulos Vantaan muutoksesta maarekisterikyliin jakautuneesta Helsingin maalaiskunnasta ensin kauppalaksi vuonna 1972 ja lopulta kaupungiksi vuonna 1974.

Vantaan kaupungin synty ja sen voimakas väestönkasvu edellyttivät moniportaista, suunnittelua helpottavaa aluehierarkiaa. 1970-luvun alun kahdeksasta suuralueesta päädyttiin vuoden 1977 lopussa hyväksyttyyn, yhdeksästä suuralueesta (Myyrmäki, Keimola, Seutula, Ylästö, Veromiehenkylä, Tikkurila, Rekola, Korso ja Hakunila) ja 61:stä kaupunginosasta muodostuvaan aluejakoon. Aluekoodit määriteltiin niin, että kaupunginosakoodin ensimmäinen numero (1-9) osoitti (ja osoittaa edelleen), mihin suuralueeseen kaupunginosa kuului. Vantaan tilastot rekonstruoitiin mahdollisuuksien mukaan jälkikäteen tämän osa-aluejaon mukaisiksi, mistä johtuen esimerkiksi Aluesarjat -tietokannan vanhin osa-alueittainen tilasto (Vantaan väestö ikäryhmittäin) on peräisin vuodelta 1971.

Vuonna 1989 Vantaan kaupunginhallitus päätti - sosiaali- ja terveystoimen hallinnonuudistukseen liittyen - muuttaa väliportaan aluejakoa ja perustaa viisi palvelu- aluetta (Myyrmäen, Martinlaakson, Tikkurilan, Korso-Koivukylän (nimi aluksi Korso-Rekola) ja Hakunilan palvelualueet). Ne syrjäyttivät suunnittelukäytössä kokonaan aiemmat suuralueet. Kun sosiaali- ja terveystoimen alueellisesta organisaatiosta luovuttiin vuoden 2007 alussa, muutettiin aluejakokin ajanmukaisemmaksi. Viiden palvelualueen sijasta muodostettiin seitsemän suuraluetta (Myyrmäki, Kivistö, Aviapolis, Tikkurila, Koivukylä, Korso ja Hakunila). Tämä aluejako on ollut voimassa vuoden 2007 alusta lähtien ja samasta ajankohdasta lähtien palvelualuejaosta luovuttiin.

Vantaan kaupunginosat ovat pysyneet tähän päivään saakka lähes ennallaan eivätkä niiden pienet rajamuutokset ole vaikuttaneet juurikaan osa-alueiden välisiin vertailuihin. Suurin muutos tapahtui vuonna 1982, jolloin osa Kuninkaalan kaupunginosaa (Sirkkalanmäki) liitettiin Helsinkiin. Myös lentokenttäalueen laajeneminen 2000-luvun alussa on johtanut pieniin rajantarkistuksiin, mutta näiden muutosten kohteina olleilla alueilla ei ole asunut juuri ketään.

Vantaan kaupunginosat suuralueittain:

  1. Myyrmäen suuralue

  2. Kivistön suuralue

  3. Aviapoliksen suuralue

  4. Tikkurilan suuralue

  5. Koivukylän suuralue

  6. Korson suuralue

  7. Hakunilan suuralue