HELSINGIN ALUEJAKOMUUTOKSET

Helsingin tilastotoimi ja muu tietohuolto siirtyi käyttämään vuodesta 1984 lähtien piirijakojärjestelmää julkaisuissa ja muussa tietohuollossa virallisen kaupunginosaperustaisen aluejakojärjestelmän sijaan. (kaupunginhallitus 13.12.1982)

Peruspiirien osa-alueet ovat pääsääntöisesti samoja kuin kaupunginosien osa-alueet ja niiden numerointi perustuu kaupunginosien numerointiin, jolloin 1-2 ensimmäistä numeroa on kaupunginosan numero ja viimeinen numero osa-alueen numero.

VUOSI 1966

VUOSI 1973

Aluejakoa muutettiin (kaupunginhallitus 22.10.1973) seuraavasti:

VUOSI 1982

Vuoden 1982 alussa Vantaan Kuninkaalan kylästä liitettiin Helsingin Puistolan osa-alueeseen Sirkkalanmäen lähelle kaksi pientä aluetta. (kaupunginhallitus 14.3.1979)

Piirijakouudistuksen yhteydessä tehtiin seuraavat aluejakomuutokset (kaupunginhallitus 13.12.1982):

Lisäksi seuraava osa-aluemuutos vaikuttaa alueiden väkilukuun:

VUOSI 1990

Aluejakoa muutettiin (kaupungin hallitus 26.11.1990) seuraavasti:

VUOSI 1996

VUOSI 1999

Aluejakoa muutettiin vuonna 1999 (kaupunginhallitus 7.6.1999).

Uudet osa-alueet:

Lisäksi seuraavilla osa-alueilla aluerajat muuttuivat siten, että ne vaikuttavat alueiden väkilukuun:

Lisäksi muodostettiin useita uusia pienalueita, esimerkiksi Etelä-Haagaan pienalue 291:6, joten Pikku-Huopalahden asuntoalue muodostuu pienalueista 150:5, 160:2 ja 291:6.

Osa-alueista 362 Latokartano, 364 Viikinmäki, 384 Tattariharju, 402 Tapulikaupunki on tilastotietoja jo aluejakomuutosta aikaisemmilta vuosilta, koska uutta tilastoaluetta vastaavalta alueelta on tiedot.

VUOSI 2007

Aluejakoa muutettiin vuonna 2007 (kaupunginhallitus 2.5.2007). Uudet osa-alueet:

Myllypuron peruspiirin 702 aluetta laajennettiin Myllypuron urheilupuiston kohdalla siirtämällä Myllypuron urheilupuisto Vartiokylän peruspiiristä 701 Myllypuron puolelle.

Lisäksi useita osa-alueiden välisiä rajoja muutettiin asemakaavarajojen mukaisesti. Myös muodostettiin uusia pienalueita.

VUOSI 2009

Valtioneuvosto teki 28.6.2007 kuntajakolain nojalla päätöksen kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä siten, että Helsingin kaupunkiin liitetään 1.1.2009 niin sanottu Västerkullan kiilan alue Vantaan kaupungista sekä lounaisosa Sipoon kunnasta. Helsingin pinta-ala kasvoi siten noin 29 km2, josta 3 km2 vesipinta-alaa.

Liitetty alue muodostaa Helsingin kahdeksannen suurpiirin, jossa on yksi peruspiiri, joka jakautuu kuuteen osa-alueeseen. (Kaupunginhallitus 8.12.2008)

8 östersundomin suurpiiri - östersundoms stordistrikt

801 östersundomin peruspiiri

Osa-alueet:

VUOSI 2012

Aluejakoa muutettiin vuonna 2012 (kaupunginhallitus 26.11.2012).

Muutokset, jotka koskevat peruspiirien rajoja:

Uusia osa-alueita muodostettiin 15 kpl, tunnuksiltaan ja nimiltään seuraavat:

Samalla käytöstä poistui neljä osa-aluetta: 100 Sörnäinen, 160 Ruskeasuo, 210 Hermanni ja 310 Lauttasaari. Näin ollen osa-alueiden määrä kasvoi 11:llä, jolloin osa-alueita on kaikkiaan 148.

Neljän osa-alueen nimi muuttui:

Lisäksi seuraavien osa-alueiden rajoihin tehtiin tarkistuksia: Pohjois-Haagan ja Lassilan välistä rajaa siirrettiin siten, että Lassila laajeni Pohjois-Haagan suuntaan. Vaikutus asukaslukuun oli noin 130 henkeä. Siltamäen ja Töyrynummen välistä rajaa siirrettiin siten, että Siltamäki laajeni Töyrynummen suuntaan. Vaikutus asukaslukuun oli yli 1000 henkeä.