ESPOON TILASTOLLISTEN ALUERAJOJEN MUUTOKSET

Espoon nykyinen hierarkkinen tilastollinen aluejako (suuralue, tilastoalue, pienalue) perustuu pääosin 21.9.1971 hyväksyttyyn aluejakoon.

Aluejakoa on tämän jälkeen muutettu seuraavasti:

VUOSI 1995

Vuonna 1995 aluerajoja tarkistettiin ja rajoja siirrettiin noudattelemaan maaston luonnollisia rajoja. Suurin muutos pienalueiden rajoissa tehtiin Espoon keskustassa, jossa entisten pienalueiden 611, 613 ja 612 radan pohjoispuolinen osuudesta muodostettiin pienalue 611. Junaradan eteläpuolella pienalueiden 613 ja 615 raja siirrettiin Finnoontien mukaiseksi. Ainoa suuralueiden välinen rajamuutos, jolla on merkitystä tilastointiin, tehtiin, kun Olarinluoman teollisuusalue siirrettiin pienalueelta 322 alueelle 214.

Samaan aikaan rajatarkistuksen kanssa tarkistettiin myös joidenkin alueiden nimet:

Uusi nimi (Entinen nimi)

Muutokset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.8.1995

VUOSI 2003

Vuoden 2003 alussa Suur-Leppävaaraan kuuluva tilastoalue Laajalahti siirtyi kokonaisuudessaan Suur-Tapiolan alueeseen ja Tapiolan palvelupiiriin. Kaupunginhallitus päätti asiasta 29.8.2000. Tilastoalueeseen kuuluvat pienalueet Ruukinranta ja Pohjoislaajalahti. Siirron yhteydessä myös alueiden tilasto- ja pienaluenumerot muuttuivat:

Aluenumero nyt (Aluenumero 1.1.2003 alkaen)

VUOSI 2004

Espoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.8.2003 tilastollisten alueiden rajamuutoksista, jotka tapahtuivat suuralueen 1 eli Suur-Leppävaaran ja suuralueen 6 eli Vanhan-Espoon välillä sekä Vanhan-Espoon sisällä.

Suur-Leppävaaraan kuuluneesta Sepänkylän pienalueesta 161 siirrettiin länsiosa eli Ymmerstan alue Vanhan-Espoon suuralueeseen tilastoalueeksi 616. Itäinen osa Sepänkylän pienalueesta pysyi pienalueena 161.

Suuralueella 6 erotettiin ämmässuon kaatopaikka-alue omaksi pienalueeksi ja kaupunginosaksi. Pienalueen numeroksi tuli 641 ja samalla lakkautettiin Kolmperän pienalue 641. Kolmperän läntisin, kaupungin rajaan ulottuva kaistale siirtyi Siikajärven tilastoalueeseen 643. Entisen Kolmperän tilastoalueen Turunväylän eteläpuolella oleva lounaisosa siirtyi tilastoalueeseen Vanha-Nuuksio–Nupuri 642. Muutettuja aluerajoja käytetään vuotta 2004 ja sitä myöhempiä vuosia koskevien tietojen tilastoinnissa.

VUOSI 2006

Espoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2005 aluejakomuutoksesta, jossa Suurpelto sai oman tilastoalueensa (nro 332). Suurpellon alue muodostettiin Henttaan, Kuurinmäen ja Taavinkylän pienalueista. Muutoksia tapahtui myös muilla tilastoaluetasoilla. Suurpellon pienalue kuuluu Henttaa-Suurpelto -tilastoalueeseen. Suurpellon pienalueen muodostuksessa myös tilastollisia suuralueiden rajoja tarkistettiin; Vanha-Espoon ja Tapiolan suuralueet menettivät alueitaan Matinkylän suuralueelle.